Vol713模特熊小诺成都旅拍私房撩黑色古韵旗袍露丁字裤火辣诱惑写真66P熊小诺

Vol713模特熊小诺成都旅拍私房撩黑色古韵旗袍露丁字裤火辣诱惑写真66P熊小诺

 大便泻者,胃气不和,不能分利水谷,偏渗大肠而泄注也,茯苓分利阴阳则泻自止矣。按∶仲景治中风解表,皆用桂枝汤,又云,无汗不得用桂枝,其义云何。

发明蟾蜍,土之精也,习土遁者赖之,其形大而背多痱磊者是。产后血晕,以旧漆器烧烟薰之即醒。

 解食毒,散滞气。好颜色,令人面色好之互辞。

蝎尾膏治胎发惊搐,用蝎梢二十一枚、麝香少许屡效。 入调补药用白蜜,泻火药用赤蜜。

发明木棉叶青花黄茎赤,棉白、子黑,允为温走命门之品。 吐风痰喉痹,以桐油和水扫入喉中则吐。

咳逆唾血,产后虚烦无不宜之。有人病风痹用此,焙熟,绢包熨之。

Leave a Reply